Doorstart blog

Met ingang van oktober 2017 bloggen wij verder op: https://theartofinformationblog.wordpress.com/

Advertenties

Collectie Volksprenten online

20 oktober 2014

Door Joyce Zelen

Afgelopen jaar is gewerkt aan de ontsluiting van de omvangrijke collectie volksprenten (ook wel centsprenten genoemd) van het Rijksprentenkabinet. De collectie telt ruim 8300 prenten waarvan er meer dan 7200 in de collectie kwamen dankzij een schenking door de heer F.G. Waller in 1923. Door de jaren heen hebben de conservatoren van het Rijksprentenkabinet de collectie aangevuld. Lees meer

Vervolgstappen rondom het auteursrecht

11 februari 2014

Door Inge Giesbers

Sinds 2011 heeft het Rijksmuseum zijn collectie opengesteld voor het publiek. Niet alleen via de website, maar ook via een open data platform (API), zoals te lezen is in eerdere artikelen op deze blog. Inmiddels zijn we twee jaar verder en staan er ruim 153.000 afbeeldingen online. En dit aantal blijft doorgroeien. Want met een collectie van ruim een miljoen objecten, is er nog een weg te gaan. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk afbeeldingen aan deze open set toe te kunnen voegen. Vooral uit de 19e-, 20e– en 21e-eeuwse collectie, die nu vanwege het auteursrecht vaak op zwart blijven staan.

Om deze afbeeldingen te kunnen tonen, is vooraf toestemming nodig van de rechthebbende. Dit kan een ander persoon zijn dan degene van wie het museum het object verwerft. Daarom is er onlangs een apart auteursrechtcontract opgesteld, dat los van het verwervingsformulier verzonden kan worden. Lees meer

Toekennen Persistent Identifiers

16 oktober 2012, 7 januari 2014

Persistent Identifiers (PI’s) zijn permanente verwijzingen naar bronnen op het internet, objectpagina’s of beeldmateriaal op de website van het museum. Erfgoedinstellingen hebben, nu ze hun collecties online plaatsen, persistent identifiers nodig. Als onderdeel van haar Open Data-activiteiten heeft de afdeling Collectie Informatie besloten om Persistent Identifiers toe te gaan kennen. Lees meer

Digitalisering van de collectie schets- en (reis)dagboeken

5 November 2013

In december 2012 is onze projectaanvraag voor conservering en digitalisering van de collectie schetsboeken en (reis)dagboeken gehonoreerd door het Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed: Metamorfoze. De eerste helft van 2013 waren we vooral druk met verhuizen en ‘open gaan’ maar nu gaat dit omvangrijke project dan echt van start. Lees verder

De collectie Oranjeportretten van het Rijksmuseum

17 oktober 2013

In het kader van de manifestatie 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden heeft het Rijksprentenkabinet besloten om de collectie Oranjeportretten te digitaliseren en te ontsluiten. De collectie bestaat uit ca. 3.000 prenten en tekeningen van (bijna) alle Oranjes van Willem van Oranje tot Beatrix.

Tijdens de Maand van de Geschiedenis met het thema Vorst en Volk kijken we mee met Hanneke van Dijk, de medewerker die het catalogiseren van deze klus voor haar rekening neemt. Hoe vindt zij het om dag in dag uit tegen dezelfde gezichten aan te kijken? Lees verder

Man met de pet

HA-0009935

 

27 juni 2013

Afgelopen week ontvingen wij de volgende vraag: Hierbij stuur ik u een foto waarop mijn opa (met pet) te zien is. Hij was suppoost bij het Rijksmuseum. Weet u wie de mannen naast mijn opa zijn en welk schilderij er in de geopende transportkist zit? Volgens opgaaf kon de foto wel 50–70 jaar oud zijn.

Een niet alledaagse vraag. Normaal gesproken gaan vragen over kunstwerken uit de collectie, informatie op de website of kunstwerken in privébezit. Toch leek de vraag niet op voorhand kansloos. Lees verder